Op de kantine muren van Taba zijn een twintigtal historische borden te zien. Ze geven een dwarsdoorsnede van de eerste ruim 25 jaar van Taba's geschiedenis. Alle beelden, en de verhalen er omheen vind je terug in de Taba files (zie eerste pagina).